mobile size.png
bitti_edited for.png
ahsen balci kervan_edited.jpg

"İşe, aileden başlamak gerekir çünkü

her şey ailede başlar."

Psikoterapi, Aile Danışmanlığı ve Aile Arabuluculuğu uygulayıcı lisanslarına sahip olan Ahsen Aden B. Kervan, bireysel değişimlerden aileyi değiştirmeyi hedefleyen Yaşantısal/Hümanistik Aile Danışmanlığı Kuramı’nı benimsemiş olsa da oturumlar esnasında eklektik bir yaklaşım modeli uygulamaktadır.

Danışmanlık yaptığı oturumlarda birbirinden farklı konularda birçok danışanla çalışan Ahsen Aden B. Kervan, uluslararası saygınlığı olan üniversite ve kuruluşların düzenlediği çalışmalara katılmış, American Counseling Association ve International Association of Marriage and Family Counselors kayıtlı üyesidir.
​Nörolinguistik programlama ve hipnoterapi eğitimleri almış, halen hızlı ve kalıcı düşünce ile davranış değişikliği sağlayan öğrenilebilir, değiştirilebilir ve modellenebilir yapılar üzerine çalışmaktadır. Sahip olduğu sosyoloji lisansı ile felsefe ve mantık disiplinlerine de hakimdir. Özel ilgi alanı olan çocuk gelişimi ve üstün yetenekli çocukların eğitimi konularında da ders ve süpervizyon programlarına katılmıştır.
​Çalışmalarında gelişen, esneyen, şefkatli bir aileyi teşvik eden temel becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.
​Ahsen Aden B.Kervan, 48 yaşında, evli ve 3 çocuk annesidir.

Aile Danışmanlığı ve Aile Arabulucuğu eğitimine dair sertifikasyonlar ve yetkinlik belgeleri

Aile danışmanlığı, İKÇÜ, Yar.Doç. Dr.Aşkın Haluk Yıldırım

Aile arabulucuğu, İKÇÜ, Yar.Doç. Dr.Aşkın Haluk Yıldırım

Psikoterapi, Psikoaktif, Dr. Hatice Topçu

LGBT Affirmative Counseling, American Counseling Association 

Yaşam koçluğu, Orbis Visio, Prof. Dr. Mehmet Akif Ersoy

NLP, WTC

Tıbbi hipnoz, Yeditepe Üniversitesi, Ali Eşref Müezzinoğlu

Positive psychology, Braco Pobric

EFT&TFT practitioner, Graham Nicholls

Transaksiyonel analiz; Prof. Dr. Mehmet Akif Ersoy

Ericksonian hypnotherapy, Sussex Hypnotherapy Center, Daniel Jones

Üstün yetenekli çocukların eğitimi, Yapa, Prof Dr. Ümit Davaslıgil

Diğer eğitimler

Psikopataloji 

Kişilik bozukluklarında psikoterapi yaklaşımları

Bilişsel davranışçı terapi

Duygu durum bozukluklarında destekleyici terapi

Çocuklara danışmanlık

Ergenlerle terapi ve danışmanlık

Aile ve çiftlerle görüşme teknikleri

Bağımlılık danışmanlığı

Travma çalışmalarında psikolojik uygulamalar

Cinsel danışmanlık

Yas danışmanlığı

Mindfulness, bilinçli farkındalık teknikleri

Psikososyal beceri​

Sunum örnekleri

Pozitif düşünmenin gücü, Bahçeşehir Belediyesi
Yeme bozukluklarında aile faktörü, Happy Eğitim ve Danışmanlık
Tüketici davranışlarında modelleme, TSE 
Gençliğin olumlu gelişimini sağlama, Sosyal Hizmet Sempozyumu 
Sporda etkin iletişim yöntemleri, Antrenör Gelişim Semineri 
Sınav kaygısına dilsel müdahale, Bahçeşehir Belediyesi
Öğrenme ortamının düzenlenmesi, Dershaneler Birliği 
Öfke yönetimi, Vitamind Human Resources
Marmara Depremi'nden etkilenen halkın başa çıkma kapasitesini güçlendirme projesi, Avrupa Birliği İnsani Yardım Ofisi 
Ergenlik dönemi ve meslek seçimi, İBB

Noter onaylı yetkinlik  belgelerini bloga üye olarak talep edebilirsiniz.