Öğrenciler neden sınav kaygısı yaşar?

Sınavlar öncesinde öğrenilen bilgilerin, sınavlar esnasında etkili bir biçimde kullanılamamasına sebebiyet veren sınav kaygısının birçok sebebi olabilir. Hemen her sorunda olduğu gibi bu durumun da üstesinden gelmek için çocuklar üzerinde sınav kaygısı yaratan sebeplere odaklanmak akıllıca olacaktır.

Sınavlar yaşamın bir gerçeğidir; ne yazık ki bunu görmezden gelmek mümkün değildir. Ancak lise ve üniversiteye geçiş sırasında çocukların sınav kaygısı yüksek seviyelere ulaşmakta ve onların zihinsel, duygusal ve fiziksel durumlarına zarar verip başarılarını sekteye uğratıyorsa sınavlara yönelik çalışmalarında farklı metotlar deneyerek rahatlamaları sağlanabilir.

“Orta düzeyde bir kaygı, sınav başarısı için gereklidir zira öğrenmenin gerçekleşebilmesi için itici bir güç, bir motivasyon kaynağı olmalıdır. Bir amaç olmadığında öğrenme ve çalışma isteği azalır.”
  1. Anne-baba beklentileri: Ebeveynlerin idealize ettikleri modeli çocuğun gerçekleştirmesini bekleyen ya da bunun için çocuğu zorlayan tutum ve davranışlar çocukların ruh sağlığını olumsuz etkiler. Çoğunlukla başarısızlıktan korkan, sınav kaygıları üst düzeyde seyreden ve sınav performansları düşük olan çocuklar konuşulduğunda anne ve babalarının beklentilerinden dem vurur.

  2. Çalışmaları programlayamama: Çocukların çoğu sınavlara “yumurta kapıya gelince” çalışmayı tercih eder. Oysa öğrenme ve öğrenilen bilgileri zamanı geldiğinde doğru olarak sunabilme becerisinin en temel unsuru istikrardır. Bu durumda çocukların düzenli ve planlı çalışmadıklarını fark edip paniğe kapılmaları da doğaldır.

  3. Öz güvensizlik: Bazı çocukların kişilik özellikleri sınav kaygısının artmasına sebep olmaktadır. İçe dönük, sosyal becerileri nispeten az gelişmiş çocuklar kendilerine güven duymazlar. Sınavları, kişisel bir dava gibi görme ve benliklerinin sınav sonuçlarıyla değerlendirileceği korkusunu taşırlar.

  4. Kıyaslama: Çocukları ruhsal yönden incitmenin en kestirme yolu, onları başkalarıyla mukayese etmektir. Sınav sonuçlarına bakan ebeveynlerin yalnızca kendi çocuklarının notlarını dikkate almak yerine sınıf arkadaşlarınınkileri de değerlendirmesi çocuğun motivasyonunu kıracak, büyük ihtimalle onu utandıracak ve bir sonraki sınavda arkadaşından geriye düşmemek için gereksiz bir rekabete girip esas motivasyon kaynağını ikinci plana atacaktır.

  5. Olumsuz tecrübeler: Çocuklar bir kez başaramadıklarında bazen hırslanıp denemeye devam eder. Ancak bazıları başarısızlığı ve bu durumun getirdiği olumsuz hisleri üzerlerinden atmakta zorlanır, sınav sonuçlarının ne yaparsa yapsın iyi neticelenmeyeceğine dair bir önyargı geliştirir.


#çocuk #annebaba #öğrenci #öğrenme #okul #sınav #sınavkaygısı #başarı #eğitim #lgs #lise #ilkokul #öğretmen