Boşanma dünyanın sonu mu?

Araştırmalar kötüye giden bir evliliğin ilk belirtisinin “duygusal boşanma” olduğunu ortaya koymuştur. Bu durumda eşler birbirinden umudu kesmiş, genellikle kendilerini iletişime kapatmış, bir nevi kapana kısılmış hissetmektedirler. Taraflar evliliğin başında hissettikleri olumlu duyguların yerini olumsuz olanlarla değiştirmiş ya da birbirlerine karşı kayıtsız kalma yolunu seçmişlerdir.


Boşanma neticesiyle sona ermiş bir ilişkinin ardından meydana gelen süreç bireyleri duygusal ve sosyal yönden oldukça zorlar.

“Boşanma sürecini sağlıklı atlatabilmek için destek programları oldukça yararlıdır. Bireylerin boşanma sonrası hayata uyum süreçleri, problem çözme becerileri ve yeni bir kimlik kazanmalarını sağlayan bu programlar özellikle kaygı ve stres yaratan bu tatsız durumu atlatmakta bireye kılavuzluk yapacaktır.”

Bu süreç Bohannon’a göre 6 farklı aşamadan oluşmaktadır.

 1. Duygusal boşanma: Boşanma öncesinde evliliğin bu çıkmaza girmesine yol açan ve eşlerin birbirlerinden uzaklaşmalarına sebebiyet veren aşama

 2. Yasal boşanma: Adli süreç sonucu bireyin medeni halinin değişimi

 3. Ekonomik boşanma: Boşanma sonrası para ve mal paylaşımı

 4. Ebeveyn boşanması: Ortak bir çocuk olması durumunda velayet ve tek ebeveyn olarak yola devam etme aşaması

 5. Sosyal boşanma: Boşanma sonrasında ait olunan ortak sosyal çevre ve arkadaşların değişimi

 6. Psikolojik boşanma: Bireyin boşanmaya dair farkındalıkları neticelendirip eşinden duygusal olarak ayrışmaya girmesi

Araştırmalar kötüye giden bir evliliğin ilk belirtisinin “duygusal boşanma” olduğunu ortaya koymuştur. Bu durumda eşler birbirinden umudu kesmiş, genellikle kendilerini iletişime kapatmış, bir nevi kapana kısılmış hissetmektedirler. Taraflar evliliğin başında hissettikleri olumlu duyguların yerini olumsuz olanlarla değiştirmiş ya da birbirlerine karşı kayıtsız kalma yolunu seçmişlerdir.

Boşanma aşamalarını tamamlayan bireyler eşlerinin gerçek kimliklerini fark edip karşı tarafın idealize ettiği kişi olmadığını anladığında düş kırıklığı safhasını yaşar. Olumsuz algılamaların arttığı, eşlerin bir başka yaşamı hayal ettikleri kopukluk dönemi sıklıkla bir yas sürecini de beraberinde getirir.

Bireylerin boşanma evrelerinde yaşayabilecekleri sorunlar onların kaç yıllık birliktelikleri olduğuna, çocuklarının varlığına, boşanmayı nasıl yorumladıklarına bağlı olduğu kadar yaşam tecrübeleri ve karakter özelliklerine de bağlıdır.

 

Boşanma destek programı

1. Hafta

Tanışma ve program tanıtımı

Öfke ve stresi anlamak

Sorumluluk almak

Hukuksal süreçleri anlamak

2. Hafta

Boşanmaktan başka bir seçenek var mı?

Duygusal tepkileri dengelemek

İletişim kurmayı başarmak

Kişisel destek sistemi oluşturmak

3. Hafta

Yoğun duyguları ve etkilerini anlamak

Bireysel ihtiyaçları fark etmek

Problem çözüm becerileri geliştirmek

Seçenekleri belirlemek

4. Hafta

Sorunlu davranışlar

Öfke ve stresle baş etmek

Bireysel farkındalık geliştirmek

Bireysel yönlendirmeler

Aile danışmanları tarafından boşanan ya da boşanma hazırlığında olan çiftler için hazırladığı bu örnek programın hedeflerini şöyle sıralamak mümkündür:

 1. Eşlerin duygusal olarak ayrışmalarına yardım etmek

 2. Gelecekte beraberce ebeveynlik görevlerini sürdürmeleri için iletişim becerilerini yapılandırmak

 3. Bireylerin öfke ve hiddetleri nedeniyle karşılıklı intikam alma dürtülerini azaltmak

 4. Hukuki aşamalar hakkında bilgi vererek boşanma planı yapmak

 5. Öfke, üzüntü ve terk edilmişlik gibi yoğun duygularla baş etmek

 6. Boşanma ortamında çocuklarla etkili bir şekilde baş etmeyi öğrenmek

 7. Avukat ya da arabulucu önermek

Bu gibi programlara boşanma sürecini yaşayan, mevcut durumda mutlu ve huzurlu bir ebeveynlik yaşamak isteyen, çocukları için uzlaşma yolu arayan, çatışmaları azaltıp ve etkili iletişim metotlarını öğrenmek isteyen her birey katılabilir.


#aile #boşanma #bosanma #boşananlar #bosananlar #ayrılık #ayrilik #boşanançiftler #bosananciftler