Çocuğun kendine güvenini artırmanın yolları

Çocuğun büyüyüp sosyalleşmeye başlarken geliştirdiği kişilik anne-baba, kardeşler ve varsa ev içinde yaşayan diğer aile bireyleri ile yakından ilişkilidir.

Bu çevrenin çocuğa gösterdiği olumlu ve olumsuz tepkiler, çocuğun kişiliğinin gelişmesinde önemli rol oynar.

Örneğin, söylediklerine aldırış edilmeyen, fikrini belirtmeyen veya belirttiği zaman sürekli eleştirilen veya sürekli düzeltilen çocuk haliyle suskun, içine kapanık ve güvensiz çoğunlukla da huysuz hatta saldırgan olabilir.

Buna karşın söyledikleri çok önemli olmasa da dinlenen, önemsenen, fikrini belirtmesine müsaade edilen, fikri çok geçerli olmasa da duyulan, çocuk ise güvenli, daha sosyal ve daha sağlıklı bir kişilik geliştirir.

“Çocuğun başarısızlıklarını kişiliğiyle bağdaştırmamak, başarısızlıkları birer öğrenme vesilesi olarak görebilmesine yardımcı olmak gerekir. ”

Neler yapmak gerekir?

  1. Çocuğun kendini ifade etmesine müsaade etmek, çocuğu dinlemek, fikri önemli olmasa da dikkate almak, yani çocuğu duymak

  2. Çocuktan yaşı ve kapasitesi dışında davranışlar beklememek. (Örneğin misafirlikte 2 saat hiç kımıldamadan uslu uslu oturması veya 3 yaşında bir çocuğun üstünü hiç kirletmeden yemek yemesi gibi...)

  3. Çocuğun bazı küçük sorumluluklar yüklenmek isteyeceğini bilip bunları başarmasına müsaade ve olanak sağlamak

  4. Çocuğun çabasını övmek ve yüreklendirmek

#aile #çocuk #cocuk #güven #guven #çocuklardaözgüven #cocuklarinozguveni #çocuklardaözgüven #ebeveynlik