Çocuklar da eleştirilmeli ama nasıl?

Sürekli tenkit edilen çocukların kimlik yapılanmaları sağlıksız olur. Bu çocuklar büyüdüklerinde mutlu olmayı bilemeyen, içe dönük ve karamsar yetişkinler olabilir.

Çocuğun gelişim sürecinde karşı karşıya kaldığı sözel ve sözel olmayan iletişim modelleri onların kişilik oluşumlarında son derece önemli bir yer tutar. Elbette çocuklar kendilerine ne söylendiğinden daha çok onlara nasıl davrandığınızla ilgilenir ancak çocukların tavır ve tutumlarına geri bildirimlerde bulunmanın, özenle seçilmiş sözcüklerle eleştiri getirmenin bir sakıncası yoktur zira çocukların alkışlanıp takdir edilmek kadar yanlışı görmeleri ve hataları karşısında uyarılmaları da gerekmektedir.

“Çocuklar kendilerine ne söylendiğinden daha çok onlara nasıl davrandığınızla ilgilenir ancak çocukların tavır ve tutumlarına akılcı ve zarif geri bildirimlerde bulunmanın bir sakıncası yoktur.”

Peki, çocuğunuzu eleştirirken nelere özen göstermelisiniz?

  1. Çocuğunuza eleştiride bulunurken dengeli davranın. Olumlu özelliklerini üzerinde gereğinden fazla durursanız akranları arasında kibirli ve uyumsuz olacak, olumsuz özelliklerine çok vurgu yaparsanız bu sefer de kendini değersiz hissedecektir.

  2. Çocuğunuzun kendini ifade edebilmesi için fırsat ve ortam sağlamalısınız.

  3. Çocuğunuzla aynı fikri paylaşmayabilirsiniz. Ne var ki onun düşüncelerini beğenmemek ya da onu yetersiz bulmak hatasına düşmeyin.

  4. Bir tavrı eleştirirken önce o tavrın neden hatalı olduğunu sonra da bu tavır karşısında sizin ne hissettiğinizi söyleyin.

  5. Eleştiriyi topluluk önünde yapmayın. Baş başa kaldığınız ve mümkünse ikinizin de sakin olduğu bir an yakalayın.

  6. Eleştirileriniz çocuğunuzun kişiliğine değil, düşünce ya da davranışlarına yönelik olmalıdır.

  7. Asla hakaret etmeyin, lakap takmayın ve benzetmelerde bulunmayın.

  8. Eleştiri yaparken kıyaslama yapmayın. Çocuklar bile hemen herkesin olumlu ve olumsuz yanları olduğunu bilir.

  9. Eleştirilerin sonuç vermesi için sabırlı davranın. Hiçbir değişim kısa sürede gerçekleşmez.

#aile #ebeveynlik #çocuk #cocuk #eleştirilençocuk #çocuklaraeleştiri #eleştiri #elestirilencocuk #cocuklaraelestiri #elestiri