Çocuklar resimleriyle ne anlatıyor?

Duygu ve düşüncelerini sözel olarak anlatmakta zorlanan çocuklar iç dünyalarına dair ipuçlarını resimler aracılığıyla veriyor.

Marvin Klepsch ve Laura Logie (1982) "Children Draw and TelI" adlı çalışmasında çocuk resmindeki çizgilere şu psikolojik açıklamaları getirmişlerdir.

 1. Büyük oranlı resimler: Genellikle iç disiplini zayıf olan, saldırgan çocuklar tarafından çizilir.

 2. Küçük çizgiler: Birkaç santimetre büyüklüğündeki resimler, korkak, çekingen, içe dönük çocukların ürünleridir. Küçük boyut genellikle onların güvensizliklerinin simgesidir.

 3. Kafa: Küçük ya da belirgin kafa resmi daha çok zihinsel kapasiteye bir vurgudur.

 4. Ağız: Konuşma ve iletişim sorunu olan çocuklar kalın çizgilerle büyük bir ağız çizer. Anneye bağımlı çocukların da ağıza vurgu yaptıkları gözlenir.

 5. Gözler: Çocuk resimlerinde korunup kollanmayı ifade eder.

 6. Ayaklar: Büyük ayakların çizilmesi kendine güven duyma arzusunun simgesidir. Mutsuz ve umutsuz çocuklar ayak çizmeyi ihmal edebilir.

 7. Burun: Solunum güçlüğünden kaynaklanan sorunları olan çocuklar burun çizgilerini vurgulayarak çizer.

 8. Kulaklar: İşitme güçlüğü çeken büyük kulaklar çizme eğilimindedir. Kuşkucu ve güvensiz çocukların da zaman zaman kulak çizimlerinde abartılı davrandığına rastlanır.

 9. Parmaklar: Detaylı parmak çizimleri çoğunlukla bir obsesyonu işaret eder.

 10. Dişler: Saldırganlık sembolüdür.

 11. Eller: Elleri gizleyerek vücudun arkasına saklayarak çizen çocukların genelde ya tırnak yeme ya da parmak emme alışkanlığı vardır.

#aile #çocuk #cocuk #çocuklardadepresyon #cocukluklardadepresyon #çocuklukçağıdepresyonları #cocuklukcagidepresyonlari #ebeveynlik #çocukresimleri #cocukresimleri #mutluçocuk #mutlucocuk #mutsuzçocuk #mutsuzcocuk