Eş seçimindeki kriterler

Evlenilecek bireyin kişilik özellikleri son derece önemlidir. Dürüst, saygılı, iyi niyetli, sabırlı, uzlaşmacı ve sevecen bir yapı eş seçiminde aranması gereken özelliklerden biridir.

Eş seçiminde alınan kararlar çoğunlukla kronolojik, fiziksel, sosyal, duygusal, düşünsel, ekonomik ve töresel izler taşır. Ne var ki evliliğe adım atarken tekrar tekrar gözden geçirilmesi gereken önemli birkaç kriter vardır:

“Eş seçimi yaşamın en önemli kararlarından biridir.”
  1. Karşı tarafa yönelik duygu ve düşünceler “onunla beraberken” ve “onsuzken” olarak iki aşamalı değerlendirilmelidir. Birey evlenmeyi düşündüğü kişiyle beraberken olumlu hisler içindeyse, kendini mutlu ve güvende hissediyor, onu beğeniyor, takdir ediyor onsuzken de aksi bir ruh haline bürünüyorsa bu değişimler üzerinde zihinsel bir analize gitmelidir.

  2. Fiziksel özellikler evlenilecek bireye karşı olan hisleri de etkiler.  Zira boy-kilo oranı, ten rengi, genel vücut yapısı ve yüz güzelliğine dair değerlendirmeler konusunda birey kendisini kandırmamalı; “benim için mühim olan içinin güzelliği” deyip bir ilişkinin yapıştırıcı unsurlarından olan fiziksel tatmin duygusunu bir kenara atmamalıdır. Birey, yıllar içinde değişime uğrayacağını da hesaba katarak kendi “güzellik” anlayışına uyan bir eş seçmelidir.

  3. Evlenecek bireylerin eğitim düzeylerinin birbirine yakın olması anlaşmaları ve uyumları bakımından ciddi bir kriter olarak sayılır. Eğitim düzeylerinin yakınlığı çiftin zihinsel kapasitelerini, olayları ele alış biçimlerini ve karar verme becerilerini doğrudan etkiler.

  4. Tarafların sosyo-ekonomik seviyeleri ve yapıları da evlenmeyi düşünen çiftlerin hassas davranması gereken bir noktadır.  Eğitim, gelir ve kültür düzeyi, aileden aktarım yoluyla gelen değer ve davranış modelleri birbirine paralel değilse özellikle evliliklerin ilk yıllarında bireyler zorlu tartışmalar yaşayabilmektedir.

  5. Evlenilecek kişinin yaşı, bireylerin hayata bakış açılarını etkileyip, onların uyumunu zorlaştırabilir. Bu sebeple yaşam döngüsü içinde benzer yaşlarda bulunan çiftler daha mutlu olma şansına sahiptir.

  6. Evlilik temelde manevi değerler üzerine inşa edilmiş olsa da günümüzde bireylerin her birinin ayrı ayrı ekonomik bağımsızlığa sahip olması idealize edilmiştir.

  7. Dini inançlar tarafların biri ya da her ikisi için önemli bir yere sahipse ve dinini de gerektiği gibi yaşamayı tercih ediyorsa evlenmeyi düşündüğü tarafın da benzeri bir tutum içinde olması evlilik hayatının devamı ve huzuru bakımından önemlidir.  Farklı dinlere mensup bireylerin saygı ve hoşgörüye dayanan arkadaşlıkları evlilik söz konusu olduğunda çoğunlukla çıkmaza girdiği görülmüştür.

  8. Siyasi görüşler de tıpkı dini inançlar gibi çiftler arasında huzuru bozabilecek, kutuplaşmaya sebep olabilecek sorunlar yaratabilir. Bireylerden biri siyasi bir partinin ateşli bir savunucusuyken diğerinin bu ilgiye anlam verememesi, kayıtsız kalması hatta onu eleştirip aksi bir fikre katıldığını beyan etmesi en sağlıklı birliktelikleri bile lekeleyebilmektedir.

  9. Evlilik kararı alınırken yaşanan duygu durumu sebebiyle bireyler genel olarak duygusal ve yanlı bit tutum sergileme eğilimi gösterirler.  Kimi zaman gerçekten gözleri hiçbir şey göremediğinden kimi zaman da “Nasıl olsa ileride değişir…” diye düşündüklerinden hatalı adımlar atabilirler. Ailenin ilişkiye ve evlenilecek tarafa olan bakış açısı muhakkak dinlenmeli, tartılmalıdır.

 

Evlilik ve eş seçimiyle ilgili gerçekçi olmayan inançlara yönelik araştırmalardan yola çıkarak, birlikte yaşama, çocuğun evlilik üzerindeki etkileri, din, evlilik dışı cinsel ilişki, ekonomik konular, yaşam süresinde evlilik doyumunda meydana gelebilecek değişimler, yeniden evlenen ailelerdeki dinamikler gibi evliliğin önemli yapıtaşlarına odaklanan evlilik öncesi danışmanlığı adı altında bir uzmanlık alanı oluşmuştur.

Bir aile danışmanına başvurduğunuzda başlıca hedefleri doğru eş seçimi, evlilik yaşantısına geçişi kolaylaştırmak, uzun ve kısa vadede çiftlerin ilişkideki tatminini sürekli kılabilmek, iletişim becerilerini arttırmak, ilişkide yakınlığı ve bağlılığı arttırmak, güven ortamını güçlendirmek, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmek olan bir danışmanlık hizmeti alır ve evliliğe daha sağlam bir adım atmış olursunuz.


#aile #eşseçimi #essecimi #flört #flort #evlilik #evliliköncesi #evlilikoncesi