Evliliğinizi evlenmeden önce kurtarın

Evlilik öncesi eğitim programları ve danışmanlık hizmetleri önleyici ve yol gösterici niteliktedir. Bilmeniz gerekir ki diğer sorunlarda olduğu gibi evlilikte de problemler su yüzüne çıktığında bunların çözümü için daha fazla emek ve zaman harcamak gerekir. Üstelik bazen tüm bu çabalara rağmen evlilikler mutsuz bir sonla nihayet bulabilir.

Bireyleri evliliğe yönelten üç temel motivasyon kaynağı vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:

  1. Birlikte yaşama ve nesli sürdürme isteğinin, karşı cins ile ilişki hazzının, beraberliği ve kendini koruma arzusunun yarattığı biyolojik güdüler

  2. Karşı cins tarafından beğenilme, sevilme, sevme, seçme ve seçilme doyumuna bağlı psikolojik güdüler

  3. Toplumun beklentilerine, yasalarına uyarak yaşamanın verdiği rahatlık, toplum tarafından makbul sayılan değerlere uyumla kazanılan saygınlık hissini içeren sosyal güdüler

“Evlilik öncesi danışmanlığı alan çiftler, hayata bakış açılarının değiştiğini, evlilik konusunda bilgi ve becerilerinin arttığını belirtmişlerdir..”

Bu temel motivasyonlara sahip ancak birbirine tamamen yabancı iki farklı bireyin geçmiş yaşantılarından getirdiği tüm alışkanlıkları ve davranış biçimleri sebebiyle evliliği başlatmak ve bir ilişkiyi sürdürmek için gerekli iletişim, çatışma ve problem çözme gibi becerilerine de sahip olması ve evlilikle ilgili rollerin ve beklentilerin ya da gerçekçi olmayan hal ve hayallerin farkına varması gerekmektedir.

İşte evlilik öncesinde yürütülen arkadaşlık, sözlülük ve nişanlılık gibi kişisel, toplumsal ve yasal olanaklar sayesinde çiftler kendilerini ve birbirlerini tanıma fırsatı bulabilir, “ben” bilincinden “biz” bilincine yürüyebilir.

Ancak son yıllarda ABD’de evliliğin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi ve uyumlu bir şekilde devam edip karşılıklı tatminin sağlanması için evliliğe hazırlık ve evlilik öncesi ilişkileri geliştirme programları oluşturulmuş bazı eyaletlerde zorunlu hale getirilmesi yönünde çalışmalar başlatılmıştır. Zira bu oturumlara katılan çiftlerin öncelikle evlilik hayatına dair gelenekselleşmiş yargıların farkına varıp evliliği daha rasyonel bir perspektiften değerlendirebildiği gözlemlenmiştir. Üstelik bireyler bu sayede kendi kişilik özelliklerini tanıma ve bu özelliklerin ikili ilişkilerde ne gibi avantaj ve dezavantajlar yaratabileceğini görme fırsatı bulmuş, evleneceği bireyin de olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirerek evlilik uyumunda nelere dikkat etmesi gerektiğinin farkına varmıştır. Evlilik öncesi danışmanlık alan çiftler aynı zamanda meydana gelebilecek çatışmaları öngörebilme ve sorunları çözme becerileri hakkında temel kazanımlar elde etmiştir.


#aile #çiftler #eşler #evliliköncesi #evlenmedenönce #evliliköncesidanışmanlık #ciftler #evlilikoncesi #evlenmedenonce #evlilikoncesidanismanlik #esler