Evlilikte doyum sağlamanın yolu; doğru iletişim


Evliliklerin boşanma ile sonuçlanmasının en önemli nedenlerinden biri, eşlerin beraberliklerindeki uyum ve aldıkları doyumun azalması veya hiç olmamasıdır. Evlilik doyumunu çiftlerin evlilik ilişkisinden duydukları genel mutluluk hali olarak tanımlayabiliriz. Bu hal esasen bireyleri bir arada tutmaya yarayan bir yapı harcı olarak da düşünülebilir.

Eşlerin beraberliklerinden aldıkları doyum temelde sevgi, saygı ve sadakat üzerine kurulu olsa da ayrıntılar cinsiyetlere göre bazı farklıklar gösterir. Örneğin erkekler evlilikte doyumu betimlerken genel olarak şu kriterlere vurgu yapar:

 1. Saygı görmek

 2. Dikkate alınmak

 3. Can kulağıyla dinlenmek

 4. Duyguları açıkça paylaşabilmek

 5. Anlaşılabilmek

 6. Eleştirilmemek

“Çiftlerin sıklıkla yakındığı ve “Sadece tartışıyoruz, bağırıp çağırıyoruz, sorun olduğu gibi ortada duruyor.” şeklindeki yakınmalar da eşler arasında iletişim becerilerinin artırılmasının gerekliliği hakkında ipucu vermektedir.”

Kadınlar ise sözel ve fiziksel şiddetin altını çizerek bu maddelere aşağıdaki eklemeleri yapar:

 1. Sorunları rahatça anlatabilmek

 2. Bir şey isterken çekinmemek

Söz konusu kriterler toplumsal cinsiyet rolleri ile uyumlu görünmektedir. Ancak dikkat çeken husus her iki cinsin de aslında iletişim becerilerine atıfta bulunmasıdır. Savunmacılık, inatçılık, kaçınma davranışları çiftler arasında var olan sorunları alevlendiren, çoğu zaman çıkmaza sürükleyen tutumlardır. Buradan yola çıkarak evlilik doyumunu artırmak için eşlerin etkin iletişim modelleri konusunda bilgilenmesinin, sorunlarına akılcı, hızlı ve kalıcı çözümler üretmek üzere destek almasının faydalı olacağı sonucuna varılabilir.

Çiftlerin sıklıkla yakındığı ve “Sadece tartışıyoruz, bağırıp çağırıyoruz, sorun olduğu gibi ortada duruyor.” şeklindeki yakınmalar da eşler arasında iletişim becerilerinin artırılmasının gerekliliği hakkında ipucu vermektedir. Özellikle tartışmalar esnasında yapılan yanlışları ve olumlu söylemleri içeren tabloyu dikkatle inceleyerek işe başlayabilirsiniz.


Olumlu yaklaşım

 1. Esas konuya bağlı kalmak

 2. Tartışılan konuya odaklanmak

 3. Konuşurken karşısındakini incitmemeye çalışmak

 4. Karşısındakinin bakış açısını anlamaya çalışmak

 5. Ben dilini kullanarak çatışmayı azaltmak

 6. Açık ve net konuşmak

 7. Çözümcü yaklaşım sergilemek

 8. Uzlaşmaya niyetli olmak

 9. Karşısındakinin duygularına karşı hassasiyet göstermek

 10. Tartışmadan sonra barışma çabaları göstermek

Olumsuz yaklaşım

 1. Konudan uzaklaşmak

 2. Geçmiş defterleri açmak

 3. Karşısındakini incitecek şekilde konuşmak

 4. Kendi haklılığını ispatlamaya çalışmak

 5. Sen dilini kullanarak çatışmayı kızıştırmak

 6. İmalarla karşısındakini rahatsız etmek

 7. Taleplerde bulunmak

 8. Uzlaşmayı reddeden tavırlar sergilemek

 9. Karşısındakine psikolojik veya fiziksel şiddet uygulamak

 10. Barışmayı ve unutmayı reddetmek

#aile #eşseçimi #essecimi #evlilik #çiftler #ciftler #evlenme #evlilikteiletişim #evlilikteiletisim #eşler #esler #doğruteiletişim #dogruteiletisim