Eyvah kardeş geldi

Kıskançlık, sevilen bireyin bir başkasıyla paylaşılamamasından ve sunulandan daha fazla ilgi, sevgi ve şefkat talebinden kaynaklanır.

Kardeş kıskançlığı da o zamana kadar çocuğa yöneltilen ilgi ve dikkatin artık kardeşine dönmesinden doğan rahatsızlık durumu olarak tanımlanabilir. Bu duyguyla ilk tanışıklık aşağı yukarı 2 yaş civarında gerçekleşir ancak yaşamın hemen her evresinde görülebilir.

Çocuklarda görülen kardeş kıskançlığı doğal olsa da kimi zaman yaşamı etkileyecek ve birçok davranış bozukluğuna sebebiyet verecek yoğunlukta olabilir. Öyle ki çocuk kendini terk edilmiş, güvensiz ve desteksiz hissetmeye başlar.

“Yeni gelen bebekle birlikte çocuğa ayrılan zamanın azalması, gözlerin kardeşe çevrilmesi çocuğun ebeveynlerine karşı bir kırgınlık kimi zaman da öfke duymasına yol açabilir.”

Kardeş kıskançlığının belirtileri

  1. Bu çocuklar gözle görülür şekilde asabidir. Sakinleşmekte güçlük çekerler.

  2. Kimi zaman kendilerine kimi zaman eşyalara zarar verme eğilimi taşırlar.

  3. Sevilip sevilmediklerinden emin olmadıkları için ebeveynlerine bu yönde sorular sorma ihtiyacı hissederler.

  4. Yemek, banyo ve uyku gibi rutinleri bozma eğilimi gösterirler.

  5. Gece korktukları ya da tuvalet ihtiyaçlarının oluştuğuna dair söylemlerde bulunup ebeveynlerinin odasına girmek ve onların yanında sabahlamak isterler.

  6. Bir önceki gelişim evrelerine dönüp alt ıslatma, ya da parmak emme gibi davranışlara yönelirler. Konuşma bozukluğu yaşayabilirler.

  7. Okul çağındakiler anne ve kardeşi bir arada bırakmamak için okula gitmeyi türlü bahanelerle reddederler.

  8. Bazen ebeveynlerine hoş görünmek için kardeşlerine aşırı sevgi gösterilerinde bulunurlar.

  9. Kardeşe vurma, onun oyuncağını saklama ya da kırma gibi davranışlarda bulunurlar.


#aile #ebeveynlik #çocuk #cocuk #kardeşkıskançlığı #kardeşinikıskanıyor #kardeskiskancligi #kardesinikiskaniyor

Bu blogda size aktarılan bilgilerin ya da yorumların sadece birer öneri niteliğinde olduğunu ve bunların terapi ya da tıbbi tedavi niteliği taşımadığını, burada bir ruh sağlığı hizmeti verilmediğini, yer alan önerilerin uygulanmasının ya da uygulanmamasının getirebileceği olumsuzluklardan dolayı sorumluluk almadığımızı ve bu hususta hiçbir yasal hakkınızın bulunmadığını bildiririz. Blogda yayınlanan testlerse tamamen farkındalık yaratmak amaçlıdır, hiçbir şekilde tanı koymak için kullanılamaz. Lütfen blog ve sosyal medya hesaplarımızdaki etik değerlere vurgu yapan davranış kurallarını okuyunuz.