Her çocuk mutlu mudur?

Depresyon bireyin hislerini ve buna bağlı olarak düşünce ve davranışlarını etkileyen bir duygu durum rahatsızlığı olarak tanımlanabilir. Yaşam döngüsü içinde hemen herkesin kapısını bir ya da birkaç kez çalabilir. Ama ya çocuğunuzun başına gelirse?

Çocukluğun mutlu ve tasasız bir dönem olduğu genel inanışının aksine Avusturyalı psikanalist Rene Spitz’in 20.yy’ın ortalarında annelerinden ayrılıp hastaneye yatmak zorunda kalan bir yaş altı bebekleri inceleyerek “anaklitik depresyon” bir başka deyişle temel bakım vericiden uzun süre ayrı kalan bebeklerde gözlenen depresyon olarak adlandırdığı erken 

çocukluk dönemine ait sendromları tanımlamıştır. İncelemeye konu olan bebekler sıklıkla ağlama nöbetleri geçiriyor, huzursuzluk yaşıyor hatta akranlarından daha fazla hastalanıyor ve iyileşme süreçleri uzuyordu. Rene Spitz’e göre bu sıkıntılarının sebebi yakın ve sıcak bir bağ kuracakları annelerinin yanında olmamasıydı. Spitz, aynı bebeklerin ilerleyen yıllarda daha içe dönük, çekingen ve karamsar kişilikler geliştirdiğini de ortaya koyarak Freud’un psikanalitik kuramını, Erikson’un psikososyal gelişim basamaklarını, Bowlby’nin bağlanma teorisini, Piaget’nin bilişsel gelişim basamaklarını, öğrenme kuramcılarının temel öğrenme teorilerini destekler nitelikte bulgular elde etmişti.

Hayatın bu erken dönemine psikolojik sorunların oluşumu ya da gelişimi açısından hassasiyetle yaklaşılması gerektiğinin salık veren bilim adamları çocukluk çağı depresyonlarının erişkinlerinkinden farklı olarak değerlendirilmesi gerektiğinin de altını çizmişlerdir.

Erişkin dönem depresyonlarında biyolojik faktörler (beynin fonksiyonel, kimyasal ya da yapısal bozuklukları, hormonal dengesizlikler, genetik geçişlerin stres faktörleriyle etkileşimi vb) göz önüne alınırken çocukluk çağı depresyonlarında çoğunlukla psikolojik sebepler üzerinde durulur.

“Çocuğunuzda bu belirtilerden 5 ya da daha fazlasını 2 haftadan uzun bir süredir gözlemliyorsanız vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmalısınız.”

Çocukluk çağı depresyonlarının sebepleri

 1. Uzak, çatışmalı, çocuğun duygusal olarak desteklenmediği aile modelleri

 2. Ebeveynlerin psikolojik sorunları

 3. Taşınma, okul değiştirme, ailede birinin hastalanması, kaza, ebeveynler arası sorunlar, kayıp, ihmal ve istismar gibi çocukta stres yaratabilecek olay ve durumlar

 4. Çocuğun duygularını düzenlemede ve dengelemede yaşadığı problemler

 5. Çocuğun kendisini, ailesini ve geçmişini olumsuz değerlendirme, geleceğe ve dünyaya kötümser bakma eğilimi

 6. Bebekliğin özellikle ilk senesinde gerekli bakımın sağlanamamış olması​

Çocuklarda ihmal edilmemesi gereken depresyon belirtileri

 1. İştahta azalma ya da artma özellikle tatlı gıdalara yönelik gözle görünür meyil

 2. Baş ağrısı, mide ağrısı gibi şikâyetler

 3. Uyku süresinde ve kalitesinde gözle görünür değişimler (kısa/uzun süreli uyku, uykuya dalamama, kabuslar)

 4. Beklenen fiziksel gelişimin altında ya da üstünde bir seyirde olması

 5. Öfke ve karmaşa hali

 6. Konsantrasyon eksikliği

 7. Sorumluluktan kaçınma

 8. Yerinde duramama durumu ya da yerinden kıpırdamak istememe

 9. Alınganlık ve düşmanca tavırlarda artma

 10. Reddedilme ve başarısızlık kaygısı taşıma

 11. Sosyal etkileşimden kaçınma

 12. Okul devamı ve başarısında düşüş

 13. Günlük aktivitelere, derslere duyulan ilginin ya da zevkin azalması

 14. Evden uzaklaşmakla ilgili hayaller ya da teşebbüsler

 15. Ölüm hakkında sorular sorma

 16. İntihar ya da kendine zarar verici düşünce, davranış ve teşebbüsler

#aile #çocuk #cocuk #çocuklardadepresyon #cocukluklardadepresyon #çocuklukçağıdepresyonları #cocuklukcagidepresyonlari #ebeveynlik