İnternet ortamı en çok bu yaş grubuna zarar veriyor

Ailenin internet ortamı hakkında çocuğa aydınlatıcı bilgiler sunması ve onu bu mecrayı doğru kullanmaya yönlendirmesi için öncelikle ebeveynlerin konu hakkında bilinçlenmesi gerekir.

Yapılan bir araştırmada “0-7 yaş çocuğunuzun internet ortamında karşı karşıya kalabileceği olumsuz etkilere karşı ne gibi önlemler alıyorsunuz?” sorusuna yönelik verilen cevaplarda çocuklarına internete girebileceği araçlar almayan ebeveynler yüzde 16 iken herhangi bir müdahalede bulunmayanların oranı çarpıcı şekilde yüzde 32 oranındadır.

“Okul öncesi ve okul çağı çocuklarda eğitsel olmayan internet ortamının ileri dönemde dilsel, bilişsel, davranışsal bakımdan olumsuz etkileri olduğu ve bunun içerik ve süreye bağlı olduğu yapılan onlarca araştırma ile gözler önüne serilmiştir.”

Piaget’e göre erken bebeklik dönemi yani 0-2 yaş arası duyusal- motor dönem olarak tanımlanır. Bu dönemde bebekler kendilerini dış dünyadan farklı bir varlık olarak algılayamaz. Öte yandan yaşantılarını etraflarında gördükleri nesnelere dokunarak, bazen ağızlarına götürüp ısırarak ya da onlara vurarak, onları hareket ettirerek kazanır. Dolayısıyla bu yaş araladığındaki çocukların sanal ortamı algılayabilmeleri neredeyse imkansızdır. Bu noktadan yola çıkan Amerikan Pediatri Birliği iki yaşın altındaki çocukların ekran karşısında herhangi bir zaman harcamamaları, iki yaşından büyük çocukların ise günde iki saatten daha az bir süre geçirmelerini tavsiye eder. Bu tavsiyenin içeriği hem televizyon ekranını hem de internet ortamını kapsamaktadır.

Piaget’in işlem öncesi dönem olarak adlandırdığı 2-7 yaş arasında ise çocuklar olayları deneyimlerine bağlı olarak tek yönlü düşünür. Çevreyi keşfetmeyi ve araştırma yapmayı sever. Bilişsel gelişiminin ivme kazandığı bu dönemde makul uyaranlar çocuğun zeka puanına hatırı sayılır bir katkıda bulunur.

Okul öncesi ve okul çağı çocuklarda eğitsel olmayan internet ortamının ileri dönemde dilsel, bilişsel, davranışsal bakımdan olumsuz etkileri olduğu ve bunun içerik ve süreye bağlı olduğu yapılan onlarca araştırma ile gözler önüne serilmiştir.

Avusturalya Sağlık Bakanlığı hazırladığı kamu spotları ile 2-5 yaş arası çocukların ekran karşısında günde bir saatten daha az vakit geçirmelerini önermektedir.

Çocukların interneti tanımaya ve anlamaya başladığı 7-11 yaş arası olan somut işlemler dönemine kadar etkili ve doğru alışkanlıklar kazanması çok önemlidir. Zira interneti aşırı kullanma isteğine engel olunamaması, internete bağlanmadan geçirilen zamanın önemini kaybetmesi, internetten yoksun kalındığında aşırı sinirlilik ve saldırganlık hali olması ve bireyin iş, sosyal ve aile hayatının bu nedenle bozulması olarak tanımlanan internet bağımlılığı, Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanan DSM-5’te psikiyatrik hastalıklar sınıfına sokulmuştur.

Çocukların bilişim teknolojilerini kullanırken kendilerini kontrol etmelerinin, disiplin ve sorumluluk gibi beceriler geliştirmelerinin yolu ebeveynlerinin tutum ve davranışlarına göre şekillenir.

Her konuda olduğu gibi çocuklara internet ortamında geçirilen süre, nitelik ve içerik bakımından örnek teşkil etmek gerekir.


#aile #ebeveynlik #çocuk #cocuk #çocuklardabağımlılık #internetbağımlılığı #internetbagimliligi #bilgisayarbagimliligi #oyunbagimliligi