Mutlu ailelerin ortak özellikleri

Mutlu aile yapısının temel taşları kabaca evrensel gibi görünse de Türk aile yapısı yönünden değerlendirildiğinde yukarıdaki özelliklere ek olarak duygusal yakınlık, sadakat, karşılıklı bağlılık ve dayanışma, neslin devamı unsurları dikkat çekmektedir.

Ailenin mutlu ya da mutsuz olması, sosyo-kültürel ve ekonomik imkanlarına, aile üyelerinin karakter özellikleri ve davranış modellerine, aile içi ilişkilerin dinamik yapısına bağlıdır. (Aktaş, 1998, 286).

Bu yönden bakıldığında mutlu aile, kendisinden beklenen bireysel ve toplumsal yarar ve işlevlerin -asgari yeterlilik oranında da olsa- karşılanmakta olduğu aile tipidir.

“Mutlu aile, bireylerin beklentilerini karşılayabilen ve problemleri çözmeye yönelik yöntemler bulan bu sayede beraber büyüyüp gelişen bir yapıya sahiptir.”
 1. Mutlu aile, eşlerin ve ailedeki diğer bireylerin sorumluluk bilincini geliştirir, onların kişilik kazanmasına yardımcı olur.

 2. Aile bireyleri birbirlerini destekler.

 3. Problemleri birlikte çözme yolunu seçerler.

 4. Birlikte olmaktan zevk alırlar.

 5. Birbirleriyle empati kurabilir, hoşgörülü ve anlayışlı bir tutum sergilerler.

 6. Ortak amaçlar uğruna yapılması gereken bireysel faaliyetlerden ve fedakarlıklardan kaçınmazlar.

 7. Aile üyeleri birbirlerine yakın olmakla beraber kişisel farklılıklara da saygı duyar.

 8. Kişiler arasında kendiliğinden oluşan olumlu bir etkileşim vardır. Eşler arasında kesin hatlarıyla belirlenmiş otorite, aşırı kıskançlık ve kontrol ve devamlı üstünlük gelişmemiştir.

 9. Çiftler aile içi roller konusunda görüş ve hareket birliği içindedir. Herkes kendi alanında kendi otoritesini kullanır. Sorunların çözümlenmesinde işbirliği yapılır.

 10. Bir tarafın devamlı aşağılandığı, yok sayıldığı bir yapıya rastlanmaz.

 11. Eşler birbirini olduğu gibi kabul eder ancak uyumu sağlamak üzere birlikte gelişmek için de çaba sarf eder.

#aile #mutluaile #eşler #çiftler #esler #ciftler #flört #mutluaileler