O imzayı atmak için sebepler

Çiftler evlilik kararı alırken varlığından birtakım olumlu kazanımlar elde ettiği kişilerle beraber olmayı daha çok tercih etmektedir. Bu kazanımlar maddi ya da manevi olabilir; ilgi, destek, para, statü gibi…

Evlilik anlayışı genel kurallar itibarıyla birbirine benzese de önce içine doğduğu ailenin sonra da dış grupların etkisiyle evliliğe yönelimde farklı gerekçeler ortaya koyabilir. O gerekçelerden bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

“ Türk toplumunda kronolojik olgunluğa erişmiş bireyleri nikah masasına götüren en önemli sebeplerden biri neslin devamı arzusudur.”
  1. Çocuk sahibi olmayı istemek ve çocuğun en sağlıklı büyüyebileceği ortamın nikâhlı birliktelik olduğunu düşünmek de evlilik gerekçelerinden biridir.

  2. Evlilik ekonomik gücü de beraberinde getirir; bu kimi zaman taraflardan birinin maddi üstünlüğü yoluyla kimi zaman da dayanışma yoluyla olabilir.

  3. Evli insanlar çoğunluktadır ve çoğunluğa uymak gerekir.

  4. Yalnızlıktan korkan ve gelecekteki yıllarında tek başına kalmak istemeyenler için de evlilik iyi bir çözüm gibi görünmektedir.

  5. Evlilik, toplumsal yaşamın bir gereğidir ve bu doğal bir birliktelik şeklidir.

  6. Cinsel birlikteliği ve doyumu toplum tarafından onaylanmış bir ortamda rahatlıkla yaşamayı arzu edenler de evliliği tercih etmektedirler.

Evliliğin nedenleri her ne olursa olsun bir adım atmadan evvel bireyler, yaşamlarını kiminle devam ettireceklerine, kiminle birlikte yürüyeceklerine, kiminle değişip gelişeceklerine çok dikkat etmelidirler.


#aile #eşseçimi #essecimi #evlilik #nikah #imza #evlenme

Bu blogda size aktarılan bilgilerin ya da yorumların sadece birer öneri niteliğinde olduğunu ve bunların terapi ya da tıbbi tedavi niteliği taşımadığını, burada bir ruh sağlığı hizmeti verilmediğini, yer alan önerilerin uygulanmasının ya da uygulanmamasının getirebileceği olumsuzluklardan dolayı sorumluluk almadığımızı ve bu hususta hiçbir yasal hakkınızın bulunmadığını bildiririz. Blogda yayınlanan testlerse tamamen farkındalık yaratmak amaçlıdır, hiçbir şekilde tanı koymak için kullanılamaz. Lütfen blog ve sosyal medya hesaplarımızdaki etik değerlere vurgu yapan davranış kurallarını okuyunuz.