Üvey anne / baba sorunları nasıl aşılır?

Üvey ebeveyn ile bir arada yaşamaya başlayan çocukların karşılaşabileceği problemler çocukların yaşına, cinsiyetine, karakterine, gelişim aşamalarına ve zihinsel algılarına göre farklılıklar gösterse de hemen her biri travmatik sayılabilecek, çoğunlukla profesyonel destek gerektirecek çıkmazlara sürüklenmektedir.

Önceki evliliklerinden çocuk sahibi olup henüz evlenmiş bir çiftin yeni kurdukları aile modeline alışmaları epey zorlayıcı olabilir. Çocuğun bu duruma uyum göstermesi, yeni gelen ebeveyni benimsemesi yani onun alışkanlıklarını, kurallarını, beklentilerini, bireysel istek ve ihtiyaçlarını, değerlerini tanıyıp anlayabilmesi böylece ailenin sağlıklı ve yakın ilişkiler kurabilen bir modele geçebilmesi için sabır ve anlayış gerekir.

“İstatistiklere göre çocuk sahibi olup boşanmış kadınların üçte ikisi, erkeklerin de dörtte üçü yeniden evlenmektedir. Sonraki evliliklerinin ömrü ise üvey ebeveyn ve çocuk ilişkisinin başarısına bağlıdır.”
  1. Ailenizin birlikte yaşamaya başladığı bu ilk yıllarda disiplin sorunlarının öz ebeveyne bırakılması yerinde olur.

  2. Öz ebeveynin desteği ve katılımı ile çocuk ve üvey ebeveyn arasında mümkün olduğunca keyifli aktivite ve organizasyonlar gerçekleştirilmelidir. Birbirlerini tanımaları ve kabul etmeleri açısından birlikte zaman geçirmek son derece etkilidir.

  3. Ergenliğin ilk yıllarında ve ergenlikte (9-15 yaş arası) çocukların üvey ebeveyni kabul etmesi daha zordur. Zira çocuklar yaş aldıkça eski aile birliğine dair anıları ve alışkanlıkları daha yoğun yaşarlar. Bu sebeple yeni oluşturacağınız aile modeline pürüzsüz bir şekilde uyum göstermelerini beklemek gerçekçi olmayacaktır. Bu yaş dönemindeki çocuklarınız için destek almanız gerekmektedir.

  4. Çocuklarınız dinledikleri masalların ve izledikleri filmlerin etkisiyle kötü kalpli üvey anne ya da üvey baba imajına sahip olabilir. En iyimser ifadeyle üvey ebeveynin yaklaşımlarını samimiyetsiz olarak nitelendirilebilir. Bu önyargıyı ortadan kaldırmak öz ebeveyne düşer ancak burada üvey ebeveynin olumlu davranışları da abartılı bir dille çocuğunuzun gözüne sokulmamalıdır.

  5. Çocuğunuzun artık birlikte yaşamadığı öz ebeveyni hakkında olumsuz konuşmak, hakkında kötü sözler söylemek çocuğunuzun onu koruma ya da savunma rolü geliştirmesine yol açabilir. Çocuğunuzun ayrı olduğu ebeveyniyle koşullar ve yasalar dâhilinde görüşmesi asla engellenmemelidir.

  6. Üvey ebeveyn içinde bulunduğu yeni aile modelinde üvey çocuklarını evliliğinin bir parçası olarak en baştan kabul etmesi gerekir, benimsemesi gerekir.

  7. Üvey ebeveyn yaşayabileceği hayal kırıklıkları sırasında sabrını kaybetmemeli, kendini iletişime kapatmamalı, yalnızlığa gömülmemelidir. Duygularını eşiyle paylaşmalı, eğer eşinin yanlış anlayacağından korkuyor, uygun bir dil kullanamayacağını düşünüyorsa bir uzmana başvurmalıdır.

#aile #boşanma #bosanma #ayrılık #ayrilik #boşanmanınçocuklarüzerindeki #bosanmanıncocuklaruzerindekietkisi #üveyanne #uveyanne #üveybaba #uveybaba #annebaba